ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο Πελάτης δικαιούται να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας, χωρίς αιτιολογία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας γραπτώς (μέσω email) το έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης από την εξ Αποστάσεως Σύμβαση το οποίο βρίσκεται στη σελίδα. Στην περίπτωση υπαναχώρησης ο Πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία.

Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

(α) Θα επιστρέψει το προϊόν εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που το παρέλαβε.

(β) Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί (να μην έχει τεθεί σε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης), να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

(γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν καθώς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της Δήλωσης Υπαναχώρησης, υπόδειγμα της οποίας μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας πατώντας εδώκαι την αποστολή της είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (υπογεγραμμένη) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello@machouse.gr. Η Εταιρεία θα επιβεβαιώσει εγγράφως (μέσω email) την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

(ε) Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στην Εταιρεία και η Εταιρεία ενημέρωσε τον Πελάτη ότι την παρέλαβε.

(στ) Η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης ή μέχρι την επιστροφή των αγαθών.

Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Εταιρεία, μετά από την ενημέρωση αυτή της Τράπεζας, ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.

(η) Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρεία, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης της ανωτέρω παραγράφου δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 Σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ) και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

 Σε προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί και εξατομικευτεί (όπως ενδεικτικά με την καταχώρηση (registration) της συσκευής (smartphones)).

 Σε σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκε μετά την παράδοση.

 Σε ανοικτά αναλώσιμα (μελάνια, χαρτιά, CD, DVD κ.τ.λ.).

 Σε ανοικτά προγράμματα/software και παιχνίδια (games).

 Σε προϊόντα που περιέχουν σύνδεση internet η οποία έχει ενεργοποιηθεί.

 Σε συσκευές κινητών τηλεφώνων χωρίς συμβόλαιο εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους.

 Σε προϊόντα από το οποία λείπει ή έχει αλλοιωθεί ο σειριακός αριθμός.

 Σε υπολογιστές και λοιπά εξατομικευμένα προϊόντα ("Κατά παραγγελία" ή άλλως "CTO" δηλ. Configured-To-Order).

Πέραν των ανωτέρω, μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν το οποίο αγοράσατε από το ηλεκτρονικό κατάστημα machousestore.gr στις εξής περιπτώσεις και υπό τους παρακάτω όρους:

1) Λάθος εκτέλεση παραγγελίας από την Machouse. Το προϊόν δεν είναι εκείνο το οποίο παραγγείλατε (Μη προβληματικό είδος).

2) Διαδικασία D.O.A. (Dead Οn Αrrival). Αφορά προβληματικό είδος το οποίο δεν λειτουργεί καθόλου ή παύει να λειτουργεί μέσα στις πρώτες ώρες ή μέρες απόκτησης του και σύμφωνα με τις καλύψεις πολιτικής D.O.A. του εκάστοτε κατασκευαστή.

3) Επιστροφή για επισκευή προϊόντος που βρίσκεται ακόμα εντός εγγύησης (σύμφωνα με την ισχύουσα χρονική ισχύ εγγύησης του κατασκευαστή (Προβληματικό είδος).

Όροι επιστροφής και διαδικασία επιστροφής των παραπάνω περιπτώσεων 1,2 &3:

Σε κάθε περίπτωση μαζί με το προϊόν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς.

1) Στην περίπτωση επιστροφής μη προβληματικού είδους λόγω λάθους εκτέλεσης της παραγγελίας σας από το Logic E Solutions, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Logic E Solutions. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο ίδιο προϊόν, θα πιστωθείτε το ποσό που καταβάλατε, εφόσον το έχετε προεξοφλήσει.

2) Στην περίπτωση κατασκευαστικού λάθους από τις πρώτες μέρες χρήσης (D.O.A. - Dead Οn Αrrival) και εφόσον το καλύπτει η πολιτική DOA του εκάστοτε κατασκευαστή, μπορείτε να επιστρέψετε το προβληματικό είδος στην έδρα μας με δικά σας μεταφορικά έξοδα. Εφόσον διαπιστωθεί ότι όντως το προϊόν σας καλύπτεται από την πολιτική του DOA, σας αποστέλλουμε με δικά μας μεταφορικά έξοδα νέο προϊόν. Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα είδη στην αρχική τους συσκευασία.

3) Στην περίπτωση επιστροφής για επισκευή (προβληματικό είδος) στα πλαίσια της ισχύουσας χρονικά εργοστασιακής εγγύησης, μπορείτε να το αποστείλετε στην έδρα μας για το τεχνικό έλεγχο. Τα μεταφορικά έξοδα παραλαβής και επιστροφής του ελαττωματικού είδους βαρύνουν εσάς.

Προκειμένου να επιστρέψετε το προϊόν σας παρακαλούμε να στείλετε email στο hello@machouse.gr αναφέροντας τον αριθμό ηλεκτρονικής παραγγελίας σας και τον λόγο επιστροφής. Εκπρόσωπος της Machouse σύντομα θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας.

Μπορείτε να μας καλέσετε στο +302102842851 ή στο +306948609685 για οδηγίες ή να δημιουργήσετε ένα αίτημα επιστροφής απευθείας μέσα από τον λογαριασμό σας (εάν έχετε ήδη εγγραφεί).